Mga Kampana + Ang Langit


Walang taong isang isla,
Sa kanyang sarili.
Ang bawat ay parte ng sanlupain,
Isang bahagi ng kabuohan.
Kapag ang isang tingkal ng lupa ay anurin ng dagat,
Mababawasan ang Europa.

Gayun din kung ang isang imus.
Gayun din kung ang iyong tahanan
O ang sa iyong kaibigan.
Ang kamatayan kada tao ay nararamdaman ko,
Sapagkat ako’y sangkot sa sangkatauhan.

Samakatuwid, wag tanungin kung
Para kanino tumutunog ang mga kampana,
Tumutunog ito para sayo.

Halaw kay John Donne

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s