Ang Diyos Ko ay Weirdo


Ang diyos ko ay weirdo
sa maraming dahilan.

Ang diyos ko ay weirdo
dahil pwedeng ‘Diyos’ o ‘diyos’ ang itawag mo sa kanya.
Cool sya kahit ano, ni wala nga syang pangalan!

Ang diyos ko ay weirdo
dahil ayaw nya ng mga magagarang simbahan para sa kanya.
Wala syang taste para sa mga ginto at marmol na altar!

Ang diyos ko ay weirdo
dahil wala syang ginawang banal sa mundo.
Walang banal na lugar, bagay, okasyon, o libro.
Walang taong banal na patay at lalong walang banal na buhay!

Ang diyos ko ay weirdo
dahil wala syang problema sa ibang Diyos.
Hindi nya sinasabing sya ay mas makapangyarihan o mas mababa,
Basta’t wala lang basagan ng trip ng iba!

Ang diyos ko ay weirdo
sa maraming dahilan.

Ang diyos ko ay weirdo
dahil wala syang problema sa mga babae o mga bakla.
Hindi sya lalaki o babae, wala nga syang kasarian!

Ang diyos ko ay weirdo
dahil hindi nya ako pinapangakuhan ng kabilang-buhay o tinatakot ng kasalanan.
Walang langit o impierno, ang ginawa nya lamang ay ang mundong ito!

Ang diyos ko ay weirdo
dahil wala syang plano para sa akin.
Binigyan nya ako ng isip at kalayaan para iplano ang aking buhay!

Ang diyos ko ay weirdo
dahil kapag hindi ko raw mahanap ang kahulugan ng aking buhay,
mas mabuti na ako na mismo, sa aking sarili ay pumatay!

Ang diyos ko ay weirdo
sa maraming dahilan.

Ang diyos ko ay weirdo
dahil ayaw nya na sya’y ikuwento ko sa iba. Gawin ko na kahit ano,
wag lang tula tungkol sa kanya, dahil siguradong ako’y babansagang ding weirdo!

Ang diyos ko ay weirdo
dahil wala ako pwedeng hilingin sa kanya.
Ang aking mga dasal ay puro lang pasasalamat sa kanyang mga biyaya!

Ang diyos ko ay weirdo
dahil hindi nya gusto sya’y sinasamba,
parang hindi nga diyos kung umasta!

Ang diyos ko ay weirdo
dahil sinabi nya sa akin ang sekreto ng buhay at mundo.
“Hindi mo ako kailangan,” sabi nya,
“Hindi man kaya ng tao ipaliwanag ang lahat ng bagay,
Ang sigurado ay ikaw ang gumawa sa akin.
Maraming nabubuhay at namamatay hindi nalalaman ang totoo,
ang mga diyos ay gawa ng mga tao!”

Ang diyos ko ay weirdo
sa maraming dahilan.

“Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it.”
André Gide

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s