Migo/Miga


Lahat yata gusto magka-
relasyon, nakakahiya
maging ‘single’ sa
panahon ngayon.
Kadalasan naman ay
mas maraming problema
ang mga ‘taken’ kasi
ang boyfriend ay dapat
romantiko, ang girlfriend
ay dapat maasikaso. Mas
mahal pa yata ang konsepto
kesa sa tao. Dapat
yata matuto ang
lahat ng Hiligaynon
dahil dito ang salita
para sa ‘kasintahan’
ay siya ring salita
para sa

‘kaibigan’.

Advertisements

Pagsisikap ni Piet Hein


Pagsisikap

Ang ating mga ‘limitasyon’, sa tingin ko,
Ay para lang sa mga di ginagamit na kakayanan.
Hindi natin malalaman ang mga bagay na di magawa ng tao,
Kapag hindi tayo nagsisikap na ito’y subukan.

Making an Effort

Our so-called limitations,believe,
apply to faculties we don’t apply.
We don’t discover what we can’t achieve
until we make an effort not to try.

Piet Hein

Isang Paalala Sa Mga Mandirigma ni Piet Hein


Isang Paalala Sa Mga Mandirigma

Ito ang isang katotohanan
Na tutulong sa inyong pakikipag-away:
Ang mga bagay na hindi papatay sa inyo nang deretsahan
Ay gagawing kayong mas matibay.

A Maxim for Vikings

Here is a fact
that should help you fight a bit longer:
Things that don’t actually kill you outright
make you stronger.

Piet Hein

Isang Payo ni Piet Hein


Isang Payo

Kapag kailangan mong magdidisyon,
At ika’y hindi makagawa,
Pinakamagandang gawin kapag ganoon,
Ay tanungin ang piso, hari o korona.

Hindi naman sa hahayaan mo nalang ang piso,
Ang magpasya habang ika’y nakatingin,
Kundi habang paikot-ikot sa hangin ang piso,
Malalaman mo ang iyong gusto dahil yon ang iyong hihilingin

A Psychological Tip

Whenever you’re called on to make up your mind,
and you’re hampered by not having any,
the best way to solve the dilemma, you’ll find,
is simply by spinning a penny.

No – not so that chance shall decide the affair
while you’re passively standing there moping;
but the moment the penny is up in the air,
you suddenly know what you’re hoping