Bonus Question


Lumapit ka sa akin at
tinanong ako kung ano ang
sagot ko sa bonus question:
ano ang pinaka importanteng
bagay ang natutunan mo
sa klaseng ito?
Tinignan kita at sinubukang
tangapin na hindi ko
na ulit masisilayan ang
iyong mga mata sa
kanilang anyo ngayon
na parang may musika.
Sabi ko, “basta, akin na lang yun.”

Umalis ka para asikasuhin
ang mga bagay-bagay.

Huminga ako nang malalim
bago umalis din para
asikasuhin ang mga bagay-
bagay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s