Karnibal


Nakatutok ang lahat ng ilaw sa kanila,
ang mga damit at mukha ay
parang lumulundag na mga hardin.
Umaakyat sa mga posteng walang
hagdan, palipat-lipat parang lumalakad sa hangin.

Kung hindi ka lang sa loob ng teatro,
iisipin mong hindi sila totoo.

Nakatutok ang lahat ng dilim sa kanila,
ang mga damit at mukha ay
parang lumulundag na mga basura.
Natutulog sa mga lansangang walang
bubong, palipat-lipat parang lumalakad sa usok.

Kung hindi ka lang sa labas ng teatro,
iisipin mong hindi sila totoo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s