Mahirap magbuntis sa Nayon


Mahirap magbuntis sa Nayon
dahil baka kainin ng Aswang
ang bata sa sinapupunan.
Kaya magsabit ng bawang sa
bintana at magsabog ng asin
sa paligid ng bahay, ipagdasal
ang kapakanan ng anak
dahil pati doktor at nars
ay natatakot sa lumapit sa
Nayon dahil sa Aswang.

Advertisements

One thought on “Mahirap magbuntis sa Nayon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s