Pasayo


Isa ito sa mga palamuti ng Fort Ilocandia. Hindi ko   alam kung bakit sya nandoon, parang yung buong lugar mismo

Isa ito sa mga palamuti ng Fort Ilocandia. Hindi ko alam kung bakit sya nandoon, parang yung buong lugar mismo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s