Hingil sa Spirit of the Glass (2004, Jose Javier Reyes)


Spirit of the Glass-2004icaP- -sd

• Mga teenagers at yuppies ang nagbakasyon sa isang lumang mansyon sa probinsya para sa holy week. Ginawang creepy music score ang pabasa.

• Walang magawa. Nag-spirit of the glass. Kinausap ang multo ng isang lalaki doon sa bahay mismo pinatay.

• Mahirap ang lalaki, mayaman ang babae. Naging masalimuot ang wakas/di-wakas ng kanilang kwento. Antagonismo ng uri at kasarian.

• Bumalik sa Maynila, pero sinundan sila. Nagtulong-tulong para malaman kung ano ang ugat ng pagpapakita. Siempre, anu pa kundi “dark family secrets”.

• Humingi pa ng tulong mula sa isang medium para magka-closure ang multo.

• Pauwi na sana ang mga bata sa syudad, all is well. Tsaka naman nagpakita pa ang mas maraming multo sa bahay, inanyayahan silang maglaro ulit ng spirit of the glass.

• Ang kasaysayan ng isang pamilyang kabilang sa naghaharing uri ay kasaysayan ng karahasan (tago man o hayag) at kasama itong pinapamana sa susunod na henerasyon kalakip ng mga ari-arian.

• Hindi makabagdamdamin ang pelikula, hindi maganda pagkagawa sa konbensyonal na pamantayan ng horror genre.

• Namayani ang intensyon ng komentaryo kesa sa aliw. Sya naman talagang political unconscious ng horror.

One thought on “Hingil sa Spirit of the Glass (2004, Jose Javier Reyes)

  1. Pingback: Hingil sa Spirit of the Glass (2004, Jose Javier Reyes) | Tinseltown Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s