Talababa sa Cha-cha


Kapirasong Kritika

Mojo Wang1Mojo Wang 2

Lahat ng pangulo ng Pilipinas pagkatapos ni Cory Aquino, ginustong baguhin ang Konstitusyong 1987. Bagamat pag-alis sa limitasyon ng termino ng mga nakaupong pulitiko, lalo na ng pangulo, ang tumampok sa midya at maging sa mga protesta, lagi ring kasama ang pag-alis sa mga limitasyon sa 100 porsyentong dayuhang pag-aari sa bansa.

Hindi progresibo ang Saligang Batas. Binuo rin ito ng mga naghaharing uring komprador at haciendero na sunud-sunuran sa mga dikta ng US. Pero nalikha ito pagkatapos ang pagpapatalsik sa diktadurang US-Marcos, kung saan malaki ang papel ng Kaliwa. Napwersa ang mga gumawa ng Konstitusyon na maglagay ng ilang makabayang probisyon sa ekonomiya.

Pero panandang-bato rin ang termino ni Cory sa pagratsada sa mga patakarang neoliberal sa bansa. Ang sabi nga ni Prop. Jose Maria Sison, ginawa ng Konstitusyong 1987 na isang transaksyon ng “malayang pamilihan” ang reporma sa lupa: boluntaryong ibebenta ng haciendero ang lupa o mag-aalok…

View original post 354 more words

Advertisements

‘Nymphomaniac’ Is a Pure Dose of Uncut Lars von Trier


Flavorwire

Running at nearly four hours in this, its two-part, “audience friendly” version (there’s a five-and-half-hour uncut version out there as well), Lars von Trier’s Nymphomaniac is less a disciplined, focused motion picture than an all-you-can-eat buffet where the director overloads his plate, and encourages his audience to do the same. It’s a wandering, freeform exploration of the themes, subjects, and ideas of particular interest to the filmmaker — and sex is among them, certainly, but it doesn’t seem to be his primary focus, or destination.

View original post 1,257 more words