lumusong para sa mga panaginip


lumusong para sa mga panaginip
o magpatumba sa isang kawsa
(ang mga puno ay ang kanila ugat
at ang hangin ay hangin)
manalig sa iyong puso
kahit masunog pa ang karagatan
(at mabuhay sa ngalan ng pag-ibig
kahit mga bituin ay maglakad nang paatras)
gunitain ang nakaraan
pero tanggapin ang hinaharap
(at isayaw ang iyong kamatayan
hanggang matangal sa kasalang ito)
wag mo nang isipin ang mundo
at ang mga kaaway at bayani nito
(dahil mahal ng mabuti ang mga dalaga
at ang bukas at ang kalupaan)
-0-
kahit pa sa lahat
nang humihinga at gumagalaw, dahil ang katapusan
(gamit ang kanyang mahaba at maputing mga braso
aasikasuhin ang lahat ng gusot)
ay aayusin ng pinong pino ang ating mga isipan
-bago umalis sa aking silid
bumalik ako, at (yumuyuko
lampas sa umaga) hahalikan
ang unang ito, mahal,
kung saan ang atin mga ulo ay nabuhay at nangaling

Halaw kay e.e. cummings

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

dive for dreams
or a slogan may topple you
(trees are their roots
and wind is wind)
trust your heart
if the seas catch fire
(and live by love
though the stars walk backward)
honour the past
but welcome the future
(and dance your death
away at the wedding)
never mind a world
with its villains or heroes
(for good likes girls
and tomorrow and the earth)
-0-
in spite of everything
which breathes and moves, since Doom
(with white longest hands
neating each crease)
will smooth entirely our minds
-before leaving my room
i turn, and (stooping
through the morning) kiss
this pillow, dear
where our heads lived and were.

e.e. cummings

V=)

Advertisements