It seems that God was not a structuralist – Terry Eagleton


IMG_4030

Finally reunited with Terry Eagleton. Only read his introduction to Literary Theory and been meaning to get hold of more of his books. Lucky found one that is a 'sequel' to Lit Theory. Remains sharp, witty, grounded, and accessible.

Finally reunited with Terry Eagleton. Only read his introduction to Literary Theory back in college and I’ve been salivating to get hold of more of his books. Lucky found one that is a ‘sequel’ to Lit Theory. Remains sharp, witty, grounded, and accessible.

Advertisements

Getting Lucky and Finding Great Books From Thrift Stores


I’m new to Canada.

I love books.

I figured the best way to familiarize myself to the territory is to check out the used bookstores nearby (in some cases not so nearby). So far I’m very impressed. I got books I never dreamed of getting hold of in used bookstores in the Philippines.

When my aunt noticed that I’ve been to all the used bookstores in the city (around 4 in Hamilton), she suggested I go to Value Village. I went there and my jaws dropped. Now familiar how thrift stores work, I also dropped by Salvation Army on the way home. Again. Bookworm jaws dropped.

The selections are not as ‘specialized’ in used bookstore but one could get lucky.

Sometimes, really lucky.

I bought books I’ve been looking for in other used bookstores; Lu Xun, Eduardo Galeano, etc. Bought books available in used bookstores, but are relatively more expensive; Ian McEwan, Vladimir Nabokov, etc. Even got a Terry Eagleton! (and other academic books that would cost more in used bookstores.

IMG_4027

Not saying thrift stores are better than used bookstores. More sources, the better!

Hingil sa Signos (Aloy Adlawan, 2007)


Signos_poster_by_klutosis

• Daddy issues, tungalian ng sentro at laylayan, sa madaling salita, “barrio horror”

• Barrio horror – isang horror trope kung saan ang/mga bida ay madalas mga taga-labas o dayo sa isang liblib na bayan na walang kuryente o maayos na kalye pero sagana sa kababalaghan at katatakutan.

• Isa’t kalahating oras ka munang tatakutin ng pelikulang ito gamit ang putik, dugo, mga bangungot, at sunod-sunod na kamatayan, bago ipaliwanag ang lahat.

• Pag-abot mo sa ending saka lang nito ilalahad na ito ay isang meditasyon at kritika sa horror genre maliban sa pagiging parte nito.

• Simple lang naman ang premise, may landslide, natabunan ang buong barrio.

• Hindi ito based o inspired on actual events ha. Ito ay base sa mga kwento ng mga nakaligtas sa isang aktwal na landslide. Naging ecological horror na.

• At ang kinalabasan ng kwento ay kung ano talaga ang naratibo ng trahedya mula sa perspektibo ng isang biktima/nagkaligtas: magulo, ilohikal, puno ng pangitain, mga signos, ika nga, na hindi pinansin.

• Dahil na rin siguro sa trauma, naging nostalgic nalang si Luis,ang bidang taga-labas na nakaligtas, sa kinalakihan bayan.

• Taon-taon, libo-libo ang namamatay sa bansa dahil sa samu’t saring trahedya. Ito ay signos na ang talaga namang biktima ng mga kalamidad, gawa man ng tao o kalikasan, ay ang abang uri!